Boeken per leeftijd

De belevenissen van Max Kruimel begonnen reeds in een vorig boek. Daarin kon je lezen hoe hij door de pestkop van de school opgesloten werd in zijn kluisje, net voor een weekend.

Dennis wil niet meedoen met het worsteltoernooi tijdens de gymles. Daarom doet hij alsof hij voorzitter wil worden van de leerlingenraad.

Kaya en Simon hebben niets mee. Gelukkig kunnen ze in de klas lekker rustig wegdoezelen. Als juffrouw Pots in hun klas komt, is het echter afgelopen met de rust.

Stine Jensen heeft al verschillende filosofische kinderboeken op haar palmares staan.

Gerard is een griffioen. Samen met zijn broer en zus probeert hij zijn tiende schat te verzamelen om tot de Code der Griffioenen toe te treden.

Etiquette: wat een suf en antiek woord! Altijd beleefd zijn en keurig gekleed gaan. Oh, en niet te vergeten: nooit in je neus peuteren.

Na een voorwoord volgt een uitgebreid hoofdstuk waarin de wereld van ‘Star Wars’ wordt verduidelijkt, niet alleen het sterrenstelsel maar ook de belangrijkste figuren die in het epos voorkomen.

Aanrader

Lilliana wordt plots wakker van een vage, duffe lucht in haar slaapkamer die afkomstig blijkt te zijn van een hevige brand enkele verdiepingen lager.

Aanrader

Iedereen vindt trekvogels wel eens fascinerend als je ze in grote zwermen voorbij ziet vliegen. Iedereen is ook blij als ze terugkomen in de lente.

Na een inleiding volgen zesendertig verschillende illustraties van oerdieren.

Het jaar 1370 in Nederland. Steden beschermen zich met dikke muren en het platteland is nog erg woest. Honger, ziekte en oorlog maken het leven niet gemakkelijk.

Na een inhoudstafel, een voorwoord en een overzicht van het Sterrenstelsel komen er een aantal personen, voertuigen en plaatsen aan bod die voorkomen in ‘The last Jedi’.

Op Kerstavond rijdt Muis met zijn moeder en zusjes naar zijn grootouders. Helaas komen ze er nooit aan, want in een zware sneeuwstorm slipt de auto en Muis wordt uit de wagen geslingerd.

Aanrader

Lampje zorgt er voor dat de vuurtoren waar ze met haar vader woont elke dag tijdig wordt aangestoken. Op een stormachtige avond loopt alles echter mis.

Bas Bonje Bolleboos heeft een drukke zomervakantie gepland maar alles valt in duigen want zijn ouders zijn op reis vertrokken en sturen hem naar een onbekende tante.

Pagina's